Ev sahibinin kira geliri Ray Sigorta güvencesinde

Ray Sigorta Trink Kira Sigortası, ev sahibinin sadece kira kaybını karşılamakla kalmıyor, kira bedelinin ödenmemesi durumunda doğabilecek hukuki süreçlerin masraflarını da teminat limitleri dâhilinde güvenceye alıyor. Ev sahibinin kiracıya açacağı her türlü alacak talepleri, icra takipleri, tahliye davalarındaki avukatlık, hukuki danışmanlık, vekâlet ücretleri gibi dava harç ve giderleri poliçe kapsamında karşılanıyor. Ayrıca, Ray Sigorta Trink Kira Sigortası’nda istenirse fatura ödeme ve aidat giderleri de güvenceye alınabiliyor. Bu giderler kira sözleşmesi süresince ödenmediği takdirde Ray Sigorta tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ev sahibine ödeniyor.

EV SAHİPLERİNİN KAYIPLARINI TELAFİ EDİYORUZ
Geliştirdikleri yenilikçi Trink Kira Sigortası hakkında bilgi veren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan şunları söyledi: “Ray Sigorta olarak yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyoruz. Satış organizasyonunu acentemiz Kuzey Sigorta ile yaptığımız Ray Sigorta Trink Kira Sigortası’yla, ev sahiplerinin en büyük korkularından biri olan kiranın ödenememesi durumunda yaşayacakları mağduriyeti gidermek için inovatif bir çözüm ürettik. Trink Kira Sigorta’sı yaptıran ev sahiplerinin maddi kayıplarını Ray Sigorta olarak biz telafi ediyor ve onlara yardımcı oluyoruz.”

Ev sahibinin kira geliri Ray Sigorta güvencesinde
Eskişehir Web Tasarım