Sorumluluk Sigortaları

 

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Biliyoruz ki işyerinizde güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için gerekli tüm önlemleri alıyorsunuz. Buna rağmen meydana gelebilecek istenmeyen bir durum sizi maddi, manevi zor durumda bırakabilir. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası ile Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabileceği iş kazalarına karşı önleminizi alarak hem çalışanlarınızı hem de işinizi güvence altına alabilirsiniz.

İşgüvenliği Uzmanı Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu Sigorta ile İş Güvenliği Uzmanı’nın ilgili mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlamak, uygulamaların yapılmasını sağlamak, bu konularda işçilere eğitimler vermek, bunları denetlemek, gözetlemek ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle sigortalı ve/veya poliçede sigorta ettiren olarak belirtilmesi halinde sigortalının bağlı çalıştığı Ortak Sağlık Güvenlik Birimine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı teminat sağlanmaktadır. Poliçemiz İş Güvenliği Uzmanlarına bireysel olarak düzenlenebileceği gibi aynı Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde çalışan tüm İş Güvenliği Uzmanları için tek bir poliçe de düzenlenebilecektir

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yeminli Mali Müşavirlerimizin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimizin sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza gelebilecek tazminat taleplerine karşı sizi koruma altına alıyoruz.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Faaliyet alanınız ne olursa olsun, işinizi gerçekleştirirken direkt veya dolaylı yoldan çevrenizdekilere zarar verme olasılığınız her zaman vardır. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ile mesleki faaliyetiniz esnasında üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararlardan doğabilecek tazminat taleplerine karşı sizleri güvence altına alıyoruz.

Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası

Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu (TURÇEF) 'nun Çevirmen ve Çeviri Büroları için gerekli belgeler listesinde yer alan Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası ile çevirmenler mesleki faaliyetlerinden kaynaklı üçüncü kişiler tarafından açılabilecek davalar sonucundaki tazminat taleplerine karşı güvence altına alınmaktadır. 

Eskişehir Web Tasarım