Hasar Durumunda Yapılması Gerekenler

 

Hasar ihbarı yapılırken sigortacıya iletilmesi gereken bilgiler :

1) Poliçe numarası
2) Sigortalı / Mağdur isim ve / veya ünvanı
3) Hasar tarihi
4) Hasar yeri
5) Hasarın oluş şekli
6) Tahmini hasar bedeli
7) Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, Şirket yetkilisinin irtibata
geçeceği kişinin irtibat bilgileri.(telefon adres vb)

Hasar ihbarı yaptığınızda verilecek olan dosya numarasını mutlaka not ediniz.
Hasarınızla ilgili tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktırr.

Eskişehir Web Tasarım