Hasar Anında Gerekli Evraklar

 
Trafik sigortaları
 
Maddi hasarlarda:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
 • Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (Onaylı kopya),
 • Mağdur aracın trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
 • Poliçe fotokopisi,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Sigortalı araç trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
 • Banka hesap bilgileri.


Bedeni hasarlarda : Yaralanma durumunda:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Hastane epikriz raporu,
 • Tedavinin bittiğine dair kat-i doktor raporu,
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, fatura, makbuz, ilaç kupürleri).


Maluliyet Durumlarında:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.


Ölüm durumunda:
 • Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Veraset ilamı,
 • Defin ruhsatı,
 • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge,
 • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu.
Eskişehir Web Tasarım